Digital kopiering

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.
Uten særskilt avtale direkte med MusikkByrået er enhver kopiering, lagring,
eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det
er hjemlet i lov. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar.


 

Kreditering av foto:
Jan P Andersen
Rino H. Eliassen
Maren Blomstereng Berget

Kreditering av film:
Jan P Andersen
Rino H. Eliassen

Velkommen til MusikkByrået
Hei!
Vi ser at dette er første gangen
du er her!

Skal du ha artist/band til et
arrangement - klikk på
SE ARTISTER/BAND i menyen
og søk etter det du er ute etter!
Nederst i høyre hjørne finner du
Kundeservice.
Her vil vi hjelpe deg så godt vi kan.
God fornøyelse!